V-Traffics samarbetspartners

V-Traffic skapar den bästa trafikinformationen genom att sammanställa information från källor som Trafikverket, SOS Alarm, Finnish Metrological Institute, taxibolag, trafik-applikationer mm.

Så här skapar vi trafikinformation

Trafiken står aldrig still, utan är i ständigt förändring. Det finns inte en unik trafikkälla som täcker alla regioner, alla behov och som är ofelbar. V-Traffic skapar den bästa möjliga trafikinformationen genom att sammanställa information och meddelanden från många olika förlitliga källor, som vi sedan analyserar, dubbelkontrollerar, förädlar och distribuerar.

Våra trafikoperatörer behandlar dessa meddelanden och kompletterar vid behov med hjälp av egen observation av trafikförhållandena. Vi lyssnar även av inkommande samtal från privatpersoner till Sveriges lokala och nationala radiostationer, och hämtar information från hjälpcentraler, turistbyråer, evenemangsorganisatörer, lokala myndigheter med mera.

All denna operatörsbehandlade trafikinformation kompletterar  med hastighetsinformation i realtid som vi samlar in från hundratusentals fordon försedda med GPS:er eller smartphone appar.

Våra samarbetspartners

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för planering av det svenska transportsystemet och handskar byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tillför V-Traffic många trafikhändelser såsom vägarbeten, stängda vägar, vägolyckor och andra incidenter. De bidrar också med information om aktuell hastighet på vissa regionala vägar.

www.trafikverket.se
SOS Alarm

SOS Alarm

SOS Alarm driver nödnumret 112. Deras operatörer tar mot samtal från hjälpsökande privatpersoner angående tex. trafikincidenter, såsom bilolyckor, och viltolyckor på alla svenska vägar. Med kortast möjlig fördröjning meddelar SOS Alarm trafikincidenterna till V-Traffic, samtidigt som SOS-centralen sänder den hjälp som är nödvändig på plats.

www.sosalarm.se
FMI

Finnish Meteorological Institute

Finnish Meteorological Institute är ett av nordens ledande företag inom meteorologi och levererar löpande skräddarsydda väderprognoser och väglarm som varnar för tex. snö, regnblandad snö eller halkiga vägar på det svenska vägnätet.

en.ilmatieteenlaitos.fi

Utöver fasta sensorer som mäter trafiken på vägnätet använder vi merparten av alla Sveriges taxibilar.  Med hjälp av deras GPS:er följer vi anonymt  - dag som natt - bilarnas position på vägarna och kan därav dra slutsatser om fordonens medelhastighet på vägarna.

Även tusentals andra privat- och tjänstefordon försedda med GPS:er och smartphones, ger såväl automatisk som manuell insikt i trafikförhållandena.  Information kontrolleras, förädlas av våra trafikexperter och system och ger dig aktuell information om trafikstockningar.

V-Traffics egna trafikapp, där du kan hjälpa andra bilförare genom att rapportera olyckor, poliskontroller, trafikstörningar eller akuta hinder på vägen. Alla trafikincidenter som du rapporterar kontrolleras av V-Traffic’s  lokala trafikoperatörer. Vi tackar på förhand för Din hjälp med att sammanställa Nordens mest kompletta trafikinformation.

Har du synpunkter om trafik, information att erbjuda? Kontakta oss